Isolated Storage uit de isolatie

Momenteel werk ik mee aan een project waarbij een Excel 2007 VSTO AddIn
gecombineerd wordt met een Excel 2007 UDF (User Defined Functions) AddIn. Beiden worden bij het starten van Excel actief en samen beiden ze een krachtige OBA (Office Business Application) oplossing.

Maar we liepen tegen een beperking op. Beiden AddIn’s willen logica delen
rond toegang tot een webservice waarvoor de gebruiker moet inloggen.  Helaas
voor ons weten de addIns niks van elkaars bestaan terwijl het is voor de
gebruiker wel zo praktisch om maar één keer in te loggen.

Dwangbuis

De oplossing voor ons probleem was het gebruik van Isolated Storage (wat mij
betreft staat deze term hoog in de top 10 van wazige .Net omschrijvingen, net
iets achter ‘obfuscate’). Hierbij wordt de mogelijkheid geboden om specifieke
data op te slaan en uit te lezen waarbij de toegang van de data bv. slechts
beperkt wordt tot de gebruiker zelf. Dit kan ook gecombineerd worden tot het
beperken van de toegang tot slechts enkele applicaties (lees assemblies).

Het gebruik van Isolated storage voor het delen van informatie tussen twee
toepassingen begin met het bouwen van een library project voor gezamenlijk
gebruik. Deze moet gesigned zijn. Creëer een class met daarin de logica om te
lezen en te schrijven naar een Isolated Storage stream.

Classdiagram van de Isolated Storage helper

Hier volgt een voorbeeld met twee console applicaties die samen informatie
delen:

public class IsolatedStorager
{
 private static string _FileName = "IsolatedStorageDemo.dat";

 private static IsolatedStorageFile _IsolatedStorageFileStore =
   IsolatedStorageFile.GetStore(
    IsolatedStorageScope.User |
     IsolatedStorageScope.Assembly
    , null
    , null);

 public static void WriteToStorage(string name, string password)
 {
  IsolatedStorageFileStream
   isolatedStorageFileStream =
    new IsolatedStorageFileStream(
     _FileName
     , FileMode.Create
     , _IsolatedStorageFileStore);

  StreamWriter writeStream = new
   StreamWriter(isolatedStorageFileStream);

  writeStream.WriteLine(name);
  writeStream.WriteLine(password);
  writeStream.Flush();
  writeStream.Close();
  isolatedStorageFileStream.Close();

  _IsolatedStorageFileStore.Close();
 }

 public static void ReadFromStorage(out string name, out string password)
 {
   IsolatedStorageFileStream
    securityDataFile =
      new IsolatedStorageFileStream(
       _FileName
       , FileMode.Open
       , _IsolatedStorageFileStore);

   StreamReader readStream = new StreamReader(securityDataFile);
   name = readStream.ReadLine();
   password = readStream.ReadLine();

   readStream.Close();
   securityDataFile.Close();
   _IsolatedStorageFileStore.Close();
 }

 public static void Delete()
 {
  using (_IsolatedStorageFileStore)
  {
   if (_IsolatedStorageFileStore.GetFileNames(_FileName).Length > 0)
   {
    _IsolatedStorageFileStore.DeleteFile(_FileName);
   }
  }
 }

 public static bool Exists()
 {
  using (_IsolatedStorageFileStore)
  {
   return _IsolatedStorageFileStore.GetFileNames(_FileName).Length == 1;
  }
 }
}

Zoals je ziet is het nu mogelijk om heel basaal een naam en wachtwoord te
lezen en te schrijven.

Schrijven gaat als volgt:

class Program
{
 static void Main(string[] args)
 {
  IsolatedStorager.WriteToStorage("DemoUser", "DemoPassword");
  Console.WriteLine("Text is written");
  Console.ReadKey();
 }
}

En teruglezen ziet er zo uit:

class Program
{
 static void Main(string[] args)
 {
  //IsolatedStorager.Delete();
  if (IsolatedStorager.Exists())
  {
   string name;
   string password;

   IsolatedStorager.ReadFromStorage(out name, out password);
   Console.WriteLine("User: " + name);
   Console.WriteLine("Password: " + password);
  }
  else
  {
   Console.WriteLine("No storage found");
  }

  Console.WriteLine("Ready...");
  Console.ReadKey();
 }
}

En zie daar, de twee console applicaties delen informatie. Maar waar blijft
die informatie? Door simpel op IsolatedStorageDemo.dat te zoeken kom ik uit
C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v6.0A\bin. Daar staat het bestand en de inhoud is gewoon in ascii uit te lezen. Nu is dit op zich geen probleem, de
inhoud is alleen voor deze gebruiker toegankelijk, maar informatie die zelfs
niet voor de gebruiker leesbaar mag zijn moet nog verder beveiligd worden met
encryptie.

Voor administrators (en gebruikers) is het mogelijk om meer informatie te
verkrijgen over de opslag:

C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v6.0A\bin>storeadm.exe /list

Microsoft (R) .NET Framework Store Admin 3.5.21022.8

Copyright (c) Microsoft Corporation.  All rights reserved.

Record #1

[Assembly]

<StrongName version=”1″

Key=”[knip]”

Name=”IsClassLibrary”

Version=”1.0.0.0″/>

Size : 2048

Het is zelfs mogelijk om alle opslag weer te verwijderen of de opslag te
beperken.  Ga er dus niet klakkeloos van uit dat een eenmaal aangemaakte
Isolated Storage onbeperkt aanwezig zal zijn.

Voor meer informatie:

Introduction to Isolated Storage

Performing Isolated Storage Tasks

Isolated Storage Tool (Storeadm.exe)