Excel Services Does and don’ts

Met MOSS 2007 Enterprise komt ook het illustere Excel Services (ES) mee. Over
de mogelijkheden en onmogelijkheden van deze dienst blijkt nogal wat verwarring op architectuur-niveau te zijn. Ik zal hier de grootte verwarring proberen weg te nemen.

Excel Services Architectuur

Dus Excel Services…

… is geen Excel op de server. Er wordt geen Excel.exe op de server
geplaatst. ES bestaat uit een service voor het uitvoeren van berekeningen (Excel
Calculation Services) en een representatie (Excel Web Access). Samen kunnen ze
reguliere Excel workbooks tonen in een browser en filtering of What-If analyses
uitvoeren.

… toont NIET alle mogelijke Excel workbooks. Helaas moet een Excel
workbook aan een heleboel eisen voldoen voordat deze getoond kan worden. Macro’s en ActiveX worden natuurlijk niet ondersteund. Maar basale eigenschappen zoals comments, dropdownlists en worksheet-beveiliging worden ook niet ondersteund (in MOSS 2007; wellicht wel in latere versies). Meer informatie hierover is te vinden op de MSDN. Er is overigens ook een Compatibility Checker beschikbaar maar deze is niet heilig.

… kan GEEN Excel workbooks aanpassen, ES representeert alleen
workbooks. Als de gebruiker een document in de browser toont en enkele regions zijn manipuleerbaar gemaakt voor ES, dan worden de wijzigingen als een soort ‘What-If’ analyse uitgevoerd en opgeslagen. Het oorspronkelijke document blijft onaangetast. Aanpassingen moeten in Excel op een client plaatsvinden of via een derde-partij component.

… beidt geen mogelijkheden om Excel workbooks in de browser te
manipuleren (het vorige punt vanaf gebruikers-perspectief). Los van het feit dat
we niet echt kunnen opslaan, is de browser ondersteuning zeer beperkt. Je moet
steeds door blokken van (zo’n 100 bij 100) cellen heen navigeren. ES lijkt ook
niet ontworpen voor manipulatie op de server en dat kan dus beter aan een
integratie met Google Docs of Office 2010 WebApps overgelaten worden.

… is wel degelijk een (licht) alternatief voor zware BIS oplossingen.
ES is natuurlijk niet te vergelijken met het bouwen van een datawarehouse, ETL
en steranalyses. Maar ES beidt wel eenvoudige mogelijkheden om data uit Excel
workbooks smakelijk en praktisch te representeren op SharePoint portalen.
Dynamische data is uit te lezen via External Data Sources en de echte lastige
berekeningen zijn via User Defined Functions uit te voeren. Indien een
investering in BIS niet mogelijk is of als nog niet duidelijk is welke
informatie centraal beschikbaar moet komen, kan ES een (tijdelijke) uitkomst
zijn.

… kan ook als Business Rules Engine toegepast worden. Met het onderdeel
Excel Web Services van ES is het mogelijk om via een API berekeningen te
forceren uit een Excel Workbook. Vul gewoon de cellen met waarden en lees het
antwoord uit een cel met een formule. Door gebruik te maken van een input range (welke meerdere cellen bevat) kan de overhead beperkt worden tot het schrijven en lezen in steeds maar één stap (handig als je honderd waarden moet ingeven om één uitkomst te lezen). De berekeningen zelf worden dan onderhouden door een medewerker in een Excel workbook.

… is nog een 1.0 product in MOSS 2007. De vuistregel dat je bij
Microsoft producten pas de volle omgang ziet bij 2.0 Servicepack 1 gaat wellicht
ook hier op. Gelukkig komt er een volgende versie aan met MOSS 2010. Meer
informatie over de mogelijkheden is vanaf morgen te bekijken in een één uur durende webinar.

Met bovenstaande samenvatting kan ES voortaan goed gepositioneerd worden binnen de huidige systeemarchitectuur.