Liever lui dan moe: combineer MVC2 met Dynamic Data Web App

Bij mijn huidige MVC2 project zijn we in de testfase aanbeland. En we zitten
nu met een dilemma.

Hoewel MVC2 vooral voor CRUD applicaties toegepast zal worden, hoeft dit nog niet te betekenen dat ook alle vier de acties: create, read, update en delete geïmplementeerd gaan worden. De daadwerkelijke functionaliteit van de applicatie bepaalt namelijk wat er met de data gebeurt.

Lui

Dit maakt het functioneel testen dus niet eenvoudiger. Een applicatie welke alleen invoegen, wijzigen en tonen ondersteunt is heel erg cru (..) voor de tester. Hoe kan de functionaliteit getest worden rond het representeren van een lege selectie of tabel? Wat zal een gridview tonen: “geen data aanwezig”? Of zal er een foutmelding getoond worden? Dit is lastig te testen zonder dat de mogelijkheid bestaat om ook eens een record te verwijderen. Hetzelfde geldt voor het wijzigen van records waarvoor alleen invoeg-functionaliteit is geboden.

Daarom heb ik even een onderzoekje gedaan of ik een Dynamic Data Web
Application (DDWA) hiervoor kom toepassen. Ik heb hier in het verleden al eens over geblogd en dit leek mij wel weer een poging waard.

Nou, om kort te gaan, het kan en het is bijzonder eenvoudig.

Open dus eerst de VS2010 solution met daarin jouw MVC2 applicatie.
Voeg dan een DDWA project toe, in dit geval eentje voor het Entity
framework.

Voeg DDWA toe

In de meeste MVC2 applicaties is de Entity Framework context binnen
die applicatie gecreëerd. Voeg dus een referentie toe van het MVC2 project aan
het DDWA project.

Onthoudt nog even wat de naam is van de context. In mijn geval was
dat “DatabaseEntities”.

In de global.asax van moet vervolgens die regel uit het commentaar
gehaald worden en voorzien worden van de context naam:


DefaultModel.RegisterContext(typeof(DatabaseEntities), new
ContextConfiguration() { ScaffoldAllTables = true });

Standaard staat ScaffoldAllTables op false. Zet deze op true. Dit
forceert dat alle tabellen standaard beschikbaar zijn voor onderhoud via deze
DDWA applicatie.

Als laatste moet wel dezelfde database aangeroepen worden. Kopieer
dus de Entity Framework connectionstring uit de MVC2 applicatie en plaats deze
in de DDWA web.config:

<connectionStrings>

<add    

name=”DatabaseEntities”

connectionString=”metadata=res://*/Models.Model1.csdl|res://*/Models.Model1.ssdl|

res://*/Models.Model1.msl;provider=System.Data.SqlClient;

provider connection string=&quot;Integrated Security=SSPI;Persist
Security Info=False;

Initial Catalog=DATABASE.MDF;Data
Source=.\sqlexpress&quot;”

providerName=”System.Data.EntityClient”/>

</connectionStrings>

Let op, de database moet via een server gedeeld worden. Het
dynamisch koppelen van een Sql Server Express database (b.v. “Data
Source=.\SQLEXPRESS;AttachDbFilename=|DataDirectory|\Database1.mdf” ) werkt niet en zal bij de DDWA tot een vage foutmelding leiden.

En dat is alles. Makkelijk.

Nu kan via de DDWA applicatie snel onderhoud gepleegd worden op de (test) database. En nu kan ook snel inzichtelijk gemaakt worden hoe de ingevoerde informatie in de database opgeslagen wordt. Handig toch?

Advertenties