Turn Node-RED into a first-class citizen Azure IoT connected device

A few months ago, I gave some comments on the node-red-contrib-azure-iot-hub Node-RED module.

The consensus was that the module is OK to be used in the Azure portal but had almost no value within an IoT device.

Just last week, Eric van Uum from the Microsoft IoT Blackbelt team released a brand new Node-RED module which turns your Node-RED into a full Azure IoT device. The feature set is very extensive.

Azure IoT Device node

Let’s see what is offered.

Doorgaan met het lezen van “Turn Node-RED into a first-class citizen Azure IoT connected device”
Advertentie

Azure IoT DeviceClient SDK demonstration, the basics

The cloud gateway of Azure IoT offers multiple protocols to connect to:

Programming all D2C and C2D communication yourself is pretty hard. Microsoft has made it easy to communicate by providing SDKs, both for device communication and IoT Hub manipulation.

In this blog, we dive into what is offered by the Device SDKs.

Doorgaan met het lezen van “Azure IoT DeviceClient SDK demonstration, the basics”

Belgische Rijksregisternummer checksum testen (Dutch)

Note: This text is written in Dutch, one of the three official Belgian languages. The code example is annotated in English.

Iedere Belgsiche inwoner heeft een rijksregister nummer. De Belgische overheid kan hiermee alle persoongegevens achterhalen van die persoon. Dit is dus een uniek nummer.

Bij ‘unieke’ nummers in het algemeen is het verstandig om deze nummers slim te kiezen. Als deze direct opvolgend zouden zijn (1, 2, 3, etc.) dan is een typefout snel gemaakt en niet direct op te merken. Daarom worden unieke nummers (zoals nummers op papiergeld of bankrekeningnummers) versterkt met bijvoorbeeld een 11-proef. Het idee is dat alleen correcte nummers dan deelbaar moeten zijn door een priemgetal, zoals elf in dit geval. Als dan toch een typefout wordt gemaakt, wordt dit direct opgemerkt. Een typefout die nog steeds uitkomt op een getal dat ook door 11 deelbaar is, is dan heel klein.

Het Belgische rijksregisternummer is echter niet zomaar een ‘willekeurig’ uniek. Het is opgebouwd uit oa. de geboortedatum.

Hoe is dan het nummer ‘beveildigd’ tegen typefouten?

Doorgaan met het lezen van “Belgische Rijksregisternummer checksum testen (Dutch)”