Geannuleerd/Cancelled – Global Azure Bootcamp – Atos Amstelveen – April 25, 2020 [nld-eng]

Welcome to the “Intelligent Cloud, Intelligent Edge”

[english version below]

Update: door de nieuwe corona regelgeving vanaf 23 maart 2020 zijn wij helaas genoodzaakt deze bijeenkomst te annuleren. De #GlobalAzure organisatie heeft wel een virtueel evenement opgezet. Ik nodig u graag uit daar kennis te nemen van de nieuwste informatie over Azure.

De Global Azure Bootcamp is een wereldwijd evenement welke plaats vindt op meer dan 250 locaties op één dag. Hierbij krijgen geïnteresseerden inzicht in wat de Azure Cloud voor hen kan bieden en leren zij hoe ze kunnen beginnen met software-ontwikkeling in de Cloud.

Atos organiseert, in samenwerking met de Nederlandse Azure IoT Community, voor inmiddels de vierde keer de Global Azure Bootcamp op haar hoofdkantoor te Amstelveen.

Traditioneel ligt bij ons de focus op de combinatie van Azure en Internet of Things. Kom naar onze locatie als je geïnteresseerd bent in IoT en als je wilt weten welke mogelijkheden de Microsoft Azure IoT je biedt.

Er worden naast prikkelende presentaties ook verschillende workshops van diverse niveaus gegeven.

Een voorbeeld is de door ons ontwikkelde workshop waarbij jouw laptop in een IoT Edge gateway verandert. Hierbij krijgt je de kans om op eenvoudige wijze data uit een industrieel Modbus device naar de Cloud te brengen.

En we hebben wederom de workshop rond LoRa en Azure op het programma staan.

Onze Atos Azure IoT platform experts zijn aanwezig voor IoT whiteboard sessies. Of je nu vragen hebt over domotica, LoRa, open source, CI/CD, protocollen of industriële IoT: we gaan samen op zoek naar het juiste antwoord op al jouw vragen. Dus breng je eigen projecten en usecases mee, daag ons uit!

Onze Global Azure Bootcamp dag is gratis toegangkelijk!

De agenda voor de dag ziet er als volgt uit:

9.00 Inloop + ontvangst

10.00 Opening

12.00 Lunch

16.30 Tombola + Afsluiting met een hapje en drankje

Tussendoor zijn er dus meerdere labs, workshops en natuurlijk presentaties over IoT (op de Eventbrite wordt deze agenda nog verder aangevuld).

Neem dus je laptop mee zodat je actief mee kunt doen. Voor de labs en workshops is een installatie van Visual Studio 2019 of Visual Studio Code nodig. Wie nog geen Azure account heeft krijgt zonder verdere verplichtingen de beschikking over een Azure pass. 

Ons adres is (gratis parkere):

Atos Nederland

Burgemeester Rijnderslaan 30, 1185 MC Amstelveen

https://atos.net/nl/nederland

Route

Neem een geldig legitimatiebewijs mee voor toegang tot ons kantoor


Update: due to the new corona regulation starting March 23, 2020 we have to cancel this event. The #GlobalAzure organisation has already started this virtual event. Go to this location where you can find the newest information about Azure.

The Global Azure Bootcamp is a global event that takes place at more than 250 locations in one day. Attendees will get the latest insights about what Azure Cloud can mean for them and they learn how they can start with software development in the Cloud.

Atos proudly presents, together with the Dutch Azure IoT Community,, for the fourth time, the Global Azure Bootcamp at its headquarters in Amstelveen.

Traditionally, our focus is set on the combination of Azure and the Internet of Things. Come to our location if you are interested in IoT and if you want to know what Microsoft Azure IoT can bring you.

Both interesting presentations and workshops. on several levels, are offered.

One example is the workshop we created on how to turn your laptop into a IoT Edge gateway. You get a chance to extract data from an industrial Modbus device in a simple way and send it to the cloud.

As usual, we also offer our popular workshop with LoRa and Azure.

Our Atos Azure IoT platform experts are available for IoT whiteboard sessions. All questions about either domotica, LoRa, open source, CI/CD, protocols or industriële IoT can be asked: Together we find out the best fitting answer for all your questions. So bring your own projects and usecases, challenge us!

Access to our Global Azure Bootcamp event is free!

The agenda for this day:

9.00 Entrance

10.00 Opening of the day

12.00 Lunch

16.30 Tombola + drinks

Multiple labs, workshops and presentations about IoT are made available during the day (we update our agenda at our Eventbrite site regularly). If needed, we can offer English spoken presentations. 

So do not forget to bring your laptop with you to participate actively. For most of the labs and workshops an installation of Visual Studio 2019 or Visual Studio Code is required. If you do not have an Azure account yet, an Azure pass will be offered without obligations. 

Our address is (free parking):

Atos Nederland

Burgemeester Rijnderslaan 30, 1185 MC Amstelveen

https://atos.net/nl/nederland

Route

You need a valid ID to get access to our office

Advertentie

IoT Edge Docker Module with GPIO support on RPi

The C# .Net Core framework is pretty versatile. Next to all the operating system features and Windows features, it also supports GPIO for a variety of devices: Raspberry PI, Hummingboard, Windows 10 (core), etc.

I was interested in accessing the GPIO in an Azure IoT Edge solution on a Raspberry Pi.

I am aware of the elevated rights needed. It’s the same with serial ports access I encountered in the past.

So I did a test, quite similar to the setup of this GPIO introduction:

Let’s check out how we can get this running in an IoT Edge module.

Doorgaan met het lezen van “IoT Edge Docker Module with GPIO support on RPi”

Connecting your SenseCAP sensor to The Things Network

If you are interested in measuring IoT telemetry using an ultra low power wide area sensor network solution, the Seeed SenseCAP is an viable choice.

Seeed offers a number of sensors for agriculture and industrial environments, connected to a LoRa network.

I got my hand on this TH sensor, able to read air temperature and air humidity, sending it to the nearest LoRa gateway:

Image result for sensecap TH sensor

Seeed provides a portal for thier sensors called SenseCAP Software. But other LoRa platforms are supported too.

In this blog, I show you how to connect this sensor to The Things Network LoRa backend.

Doorgaan met het lezen van “Connecting your SenseCAP sensor to The Things Network”