QR codes genereren met Google Infographics

Google heeft een heleboel leuke grafieken in de aanbieding. Deze zijn gratis te gebruiken, ondersteunen vele browsers en er zijn geen extra plugins nodig. Meer informatie is te vinden op: https://developers.google.com/chart/?hl=nl-NL

Tussen al deze goodies zitten ook de InfoGraphics. Hoewel dit op de site als “Deprecated ” staat, zitten hier nog wel enkele juweeltjes in.

Zo is er nog steeds QR code ondersteuning in:  https://google-developers.appspot.com/chart/infographics/docs/qr_codes

Een aanroep voor een QR geeft via een ‘fat url’ gewoon een png terug. Voor de bouw van een web is het dus erg eenvoudig om een QR code te tonen:

<img src="http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chs=200x200&chl=http://blog.vandevelde-online.com"
alt="My favorite blog" />

Dit geeft in een website:

Er kan gevarieerd worden in grootte, de mate van fouttollerantie en encoding.

De output van zo’n aanroep is dus ook direct in een winform picturebox te plaatsen:

pictureBox1.Load(@<a href="http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chs=200x200&chl=http://blog.vandevelde-online.com">http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chs=200x200&chl=http://blog.vandevelde-online.com</a>);

Of als je het iets uitdagender wilt zien dan gebruik je de volgende aanroep:

using (var webClient = new WebClient())
{
 using (var stream = webClient.OpenRead(
   @<a href="http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chs=200x200
        &chl=http://www.cognation.net/profile">http://chart.apis.
        google.com/chart?cht=qr&chs=200x200&chl=
        http://blog.vandevelde-online.com</a>))
 {
  var bitmap = Bitmap.FromStream(stream);
  pictureBox1.Image = bitmap;
 }
}

Dit resulteert beiden in de dezelfde output:

De InfoGraphics sectie bevat dus ook nog andere leuke en bruikbare plaatjes zoals bv. formules, pins, tekstballonnen, sticky notes, en vlaggen.

Een aanroep zoals deze:

pictureBox1.Load(@<a href="https://chart.googleapis.com/chart?chst=d_bubble_icon_text_small&chld=ski|bb|Wheeee!|FFFFFF|000000">https://chart.googleapis.com/chart?chst=d_bubble_icon_text_small&chld=ski|bb|Wheeee!|FFFFFF|000000</a>);

is dus een gruwelvoor een interaction desginer 🙂

Helaas staat deze service als ‘deprecated’ te boek en het is onduidelijk wanneer de service opgeheven wordt of dat de API veranderd wordt. Op http://googledevelopers.blogspot.nl/2012/04/changes-to-deprecation-policies-and-api.html wordt over april 2014 en maximaal 2015 gesproken. Wellicht is http://code.google.com/p/zxing/ dan een alternatief. Wil je met de hand een QR code aanmaken, kijk dan eens op http://zxing.appspot.com/generator