Schrijf je in voor events in KnockoutJs

In mijn vorige blog heb ik laten zien hoe KnockoutJs fraai in Asp.Net MVC3 integreert. Zonder de werking van MVC3 te ondermijnen, kan nu voorkomen worden dat je JavaScript een spaghetti wordt.

KnockoutJs is namelijk een MVVM implementatie waardoor de opmaak (de DOM elementen) en de achterliggende JavaScript code van elkaar gescheiden worden. Wijzigingen in de DOM (invoer van tekst, een checkbox aanvinken, een button click, etc.) worden opgepakt door het ViewModel van KnockoutJs en andere controls reageren op die ViewModel wijzigingen door bindings.

Prima. Voorbeeldje:

Je kan met het omzetten van een checkbox een boolean waarde in het ViewModel manipuleren (via een binding) en die wordt dan weer ‘geobserveerd’ door een div. Die div wordt dan namelijk (afhankelijk van de boolean waarde) zichtbaar of onzichtbaar via de Visible binding.

(de onderstaande codevoorbeelden zijn aanpassingen op het voorbeeld uit de andere blog)

Op de Edit.cshtml zetten we een div met de binding:

<div data-bind="visible: IsScary">   
  Did you know? Addams's original cartoons were one-panel gags. 
 <br/>
  The characters were undeveloped and unnamed until later versions.
</div>

Dit werkt prima, maar wat als je die visible/invisible had willen oplossen met jQuery? Dan had je in code een .toggle() willen uitvoeren, of het willen oplossen via een .show() en een .hide() met eventueel een vertraging.

Een FOUT alternatief zou dan zijn om gebruik te maken van een extra dependentObservable…

Op de Edit.cshtml staat nu gewoon een div zonder binding:

<div id="didYouKnow">   
  Did you know? Addams's original cartoons were one-panel gags.
 <br/>
 The characters were undeveloped and unnamed until later versions.
</div>

En in de home.edit.js is het KnockoutJs ViewModel uitgebreid:

$(function () {
    var clientViewModel = ko.mapping.fromJS(serverViewModel);
 
    //skip some code
 
    clientViewModel.DoSomethingWhenTheScarybooleanChanges 
           = ko.dependentObservable(function () {
        if (this.IsScary()) {
            $('#didYouKnow').show(500);
        }
        else {
            $('#didYouKnow').hide(250);
        }
        return 'dummy';
    }, clientViewModel);
 
    ko.applyBindings(clientViewModel);
});

Dit werkt prima. De div verdwijnt sneller dan dat deze weer getoond wordt als het vinkje aangezet wordt.

Pas dit niet toe!

Er is nu een directe koppeling tussen het ViewModel en een control op de pagina. Als het control verdwijnt of hernoemd wordt, dan moet het VIEWMODEL aangepast worden.

Het zelfde geldt voor code in de lees en schrijf ‘methodes’ op de property (read en write callbacks; zie example 1 in de KnockOut documentatie).

Er is een simpele en elegante oplossing!

Kijk, uiteindelijk moeten we ergens de code schrijven voor de show en de hide; daar is geen ontkomen aan. Maar we willen die code loskoppelen van het ViewModel. Het ViewModel mag hoogstens een seintje geven dat er iets veranderd mag worden. Maar wat er gaat veranderen, dat speelt zicht BUITEN het ViewModel af.

Wat we willen is een Event. En KnockoutJS kent events (zie Explicit Subscribing to Observables (onderaan de pagina))

Herschrijf de vorige code  naar de nieuwe ViewModel invulling:

$(function () {
    var clientViewModel = ko.mapping.fromJS(serverViewModel);
 
    // skip some code
 
    var isScarySubscription = 
    clientViewModel.IsScary.subscribe(OnIsScareChanged);
 
    ko.applyBindings(clientViewModel);
});
 

function OnIsScareChanged(isScary) {
    if (isScary) {
        $('#didYouKnow').show(500);
    }
    else {
        $('#didYouKnow').hide(250);
    }
}

Wat we hier zien is dat op het boolean veld IsScary een ‘event’ OnIsScaryChanged wordt geabonneerd. Dit abonnement wordt vertegenwoordigd door de variabele isScarySubscription. En we zien dat aan de functie heel netjes een boolean isScary wordt meegegeven die de nieuwe waarde van de checkbox bevat.

De functie met daarin directe referenties naar controls is nu dus netjes losgekoppeld van het ViewModel. Sterker nog, we kunnen de functie ook ‘fysiek’ loskoppelen van het ViewModel via code. Voer maar eens net achter de applyBindings de volgende regel uit:

isScarySubscription.dispose();

Als we nu de checkbox van waarde veranderen, dan gebeurt er met de div… helemaal niks. Het event is namelijk net zo snel ontkoppeld als weer gekoppeld aan de IsScary ‘property’.

Advertentie

Integratie van Knockout in Asp.Net MVC3


In need of an English translation? Please drop me a note!

Wie door mijn blog heen bladert ziet dat ik < understatement >redelijk enthausiast</understatement> over Asp.Net MVC ben. Ik vind het een framework wat echt zijn nut bewijst wat betreft snelheid van ontwikkelen, onderhoudbaarheid en flexibiliteit. Natuurlijk is het nog een redelijk jonge implementatie en kan het altijd beter. En wat ik eigelijk het meest ‘irritante’ vind, dat is de JavaScript.

Nu heb ik altijd geroepen dat JavaScript de plakband is die een controls op een webpagina bij elkaar moeten houden en had er ook een haat-liefde verhouding mee. Met de komst van jQuery en nog enkele andere (open souce) bibliotheken is het toch nog goed gekomen tussen mij en JavaScript.

Maar met de komst van jQuery en het gemak waarmee Ajax calls gemaakt worden, komt er wel een gevaar om de hoek: Al die Javascript, verdeelt over meerdere bestanden en over nog meer functies, kan echt spaghetti worden. Vooral als in de functies weer doorverwezen wordt naar de controls op het scherm…

Maar het kan anders! Opeens kwam KnockoutJs  om de hoek.

KnockoutJs is gebouwd op vier peilers:

 1. Declarative Bindings
 2. Automatic UI Refresh
 3. Dependency Tracking
 4. Templating

Dit maakt het mogelijk om MVVM toe te passen in JavaScript. Klinkt moeilijk, is het ook best wel maar ik heb onderstaand voorbeeld uitgewerkt en dit moet je flink op weg helpen.

En hou in je hoofd: we veranderen niks aan de manier waarop je Asp.Net MVC toepast. Het enige wat we willen voorkomen is spaghetti in JavaScript.

Start dus een nieuw Asp.Net MVC3 project:

We gebruiken de lege template:

Vervolgens werken we even de Nuget packages bij met de laatste versies.

Voor mij was het voldoende om de laatste jQuery te installeren. De gelieerde packages worden gewoon bijgewerkt. De jQuery Visual Studio IntelliSense kan daarna gedeinstalleerd worden, dit is in de originele jQuery package opgenomen. En vergeet niet om ook de Knockoutjs package en de Knockout.Mapping package toe te voegen. Nu moeten de volgende packages geïnstalleerd zijn:

De EntityFramework package en Modernizr package zijn out-of-scope voor deze blog.

Vervolgens moet de _Layout.cshtml bijgewerkt worden. (in MVC2 zou dit de master page zijn geweest)

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <meta charset="utf-8" />
 <title>@ViewBag.Title</title>
 <link href="@Url.Content("~/Content/Site.css")"
    rel="stylesheet"
    type="text/css" />
 <script src="@Url.Content("~/Scripts/jquery-1.6.4.min.js")"
     type="text/javascript"></script>
  <script src="@Url.Content("~/Scripts/knockout-1.3.0beta.js")"
      type="text/javascript"></script>
  <script src="@Url.Content("~/Scripts/knockout.mapping-latest.js")"
      type="text/javascript"></script>
  @RenderSection("Scripts", false)
</head>
<body>
 @RenderBody()
</body>
</html>

Tip: Controleer nog even of hier de juiste versies van de bestanden genoemd zijn. Er komen regelmatig nieuwe versies uit, tenslotte.

Wat hier opvalt is dat we een extra Scripts sectie toegevoegd hebben. Deze zal straks toegepast gaan worden binnen de View.

Maar eerst gaan we de controller en de ViewModel op de server creeeren.

Als ViewModel heb ik object genomen die een gezin moet voorstellen. Dit gezin woont op een adres:

public class HomeEditViewModel
{
 public int Id { get; set; }
 public string FamilyName { get; set; }
 public bool IsScary { get; set; }
 public Address Address { get; set; }
}

public class Address
{
 public string Street { get; set; }
 public int Number { get; set; }
}

Omdat ik een scherm wil demonstreren waarin een ViewModel wordt onderhouden, is dit een redelijk normale situatie die wel vaker voorkomt.

Voeg nu  een lege controller toe:

De controller ziet er (ingevuld) als volgt uit:

public class HomeController : Controller
{
 public ActionResult Edit()
 {
  var model = new HomeEditViewModel();
  model.Id = 42;
  model.FamilyName = "The Adams family";
  model.IsScary = true;
  model.Address = new Address {
      Street = "Cemetery Lane", Number = 1313 };
  return View(model);
 }

 [HttpPost]
 public ActionResult Edit(HomeEditViewModel model)
 {
  if (!ModelState.IsValid)
  {
   // do something with the data provided
  }

  return View(model);
 }
}

De essentie is hier dat er data verzameld wordt en dat de View hiermee gevuld gaat worden door de ViewEngine. Ik heb de PostBack methode toegevoegd zodat te controleren is of de Submit van een gewijzigde View ook correct verwerkt wordt.

Nu wordt het spannend , we gaan de View aanmaken. Voeg deze toe aan de Edit Methode:

Tot zover is alles nog een redelijk normale MVC3 applicatie.

Laten we nu eens naar de gegenereerde View gaan kijken. Ik heb de standaard gegeneerde view vervangen door onderstaande code:

@model KnockoutMvcApplication.Models.HomeEditViewModel
@{
 ViewBag.Title = "Demo of MVC edit view combined with KnockoutJs (MVVM implemention)";
}
@section Scripts{
 <script src="@Url.Content("~/Scripts/home.edit.js")"
     type="text/javascript"></script>
 <script type="text/javascript">
  var serverViewModel = @Html.Raw(Json.Encode(Model));
 </script>
}

<h2>MVC edit view combined with KnockoutJs (MVVM implemention)</h2>

<script src="@Url.Content("~/Scripts/jquery.validate.min.js")"
    type="text/javascript"></script>
<script src="@Url.Content("~/Scripts/jquery.validate.unobtrusive.min.js")"
    type="text/javascript"></script>

@using (Html.BeginForm()) {
 @Html.ValidationSummary(true)
 <fieldset>
 <legend>KnockoutJS</legend>
 @Html.HiddenFor(model => model.Id)
 @Html.LabelFor(model => model.FamilyName)
 @Html.TextBoxFor(model =>
  model.FamilyName, new { data_bind = "value: FamilyName" })
 <label>@Html.CheckBoxFor(model =>
  model.IsScary, new { data_bind = "checked: IsScary" })Is scary</label>
 <hr/>
 @Html.LabelFor(model => model.Address.Number)
 @Html.TextBoxFor(model =>
  model.Address.Number, new { data_bind = "value: Address.Number" })
 <br/>
 @Html.LabelFor(model => model.Address.Street)
 @Html.TextBoxFor(model =>
  model.Address.Street, new { data_bind = "value: Address.Street" })
 <p>
 <input type="submit" value="Save" />
 <button data-bind="click : doSomethingNifty">Do something nifty here!</button>
 </p>
 </fieldset>
}

Family info: <span data-bind="text: FamilyInfo"></span>
<br/>
Full address: <span data-bind="text: FullAddress"></span>
<br/>

Wat we zien is dat het scherm netjes het ViewModel onderhoudt. De ID is hidden maar de familienaam en adres kunnen gemanipuleerd worden (validatie velden zijn hier weggelaten). We gebruiken hier GEEN gebruik van EditorFor maar van TextBoxFor. Hier is een reden voor! De magie van KnockOut is afhankelijk van de (hier aan de TextBoxFor toegevoegde) HTML5 attribuut DATA-BIND. De ViewEngine liet bij de EditorFor de hier toegevoegde DATA-BIND achterwege. TextBoxFor kent dit probleem niet.

Ook is er met die data-bind iets aan de hand. Zoals je ziet, schijf is die DATA-BIND met een underscore. Dit is een limitatie van Visual Studio, die accepteert geen mintekens in attributen maar een underscore _ wordt door de viewengine automatisch naar een minteken – omgezet.

Vanaf hier begint de knockout implentatie. In dit scherm heb ik drie schermelementen opgenomen die geinteresseerd zijn in wijzigingen op het scherm:

 1. Er is een span opgenomen die geïnteresseerd is in “FamilyInfo”. Die wilt dus bijgewerkt worden als de Familinaam aangepast wordt.
 2. Er is een span opgenomen die geïnteresseerd is in “FullAddress”. Die wilt dus bijgewerkt worden als het adres aangepast wordt.
 3. Er is een button op het scherm (naast de submit button) die op de clickactie de functie “doSomethingNifty” uitvoert

Normaal zouden hiervoor dus drie functies geschreven moeten worden die aan de ‘click’ of ‘change’ van bepaalde controls gehangen zouden worden. Dit zijn dus de controls die de gebruiker aanpast. Welke controls worden er dan gewijzigd? Dat wordt dan in de code bijgehouden…

Enter KnockoutJS. Zoals hier zichtbaar is, hebben we alleen data-bind attributen aan enkele controls toegevoegd.

Dan volgt nu de laatste stap.

We hebben bovenaan in een Scripts sectie (zie de _Layout.cshtml) een verwijzing naar een javascript bestand opgenomen: /Scripts/home.edit.js.

Hier kom ik zo op terug. En we laten de viewengine het totale model omzetten naar een javascript object. Dit is een heel belangrijke stap. De data op van het ViewModel is dus geplaatst in de controls (textboxes, etc.) en het is straks in het browser-geheugen beschikbaar.

Voordat we hier verder op door gaan, wat staat er in de JavaScript:

/// <reference path="jquery-1.6.4-vsdoc.js" />
/// <reference path="knockout-1.3.0beta.debug.js" />
/// <reference path="knockout.mapping-latest.debug.js" />

$(function () {
 var clientViewModel = ko.mapping.fromJS(serverViewModel);

 clientViewModel.FullAddress = ko.dependentObservable(function () {
  return this.Address.Number() + ' ' + this.Address.Street();
 }, clientViewModel);

 clientViewModel.FamilyInfo = ko.dependentObservable(function () {
  return this.Id() + ' ' + this.FamilyName();
 }, clientViewModel);

 clientViewModel.doSomethingNifty = function () {
  if (this.IsScary()) {
   alert("Booh!");
  }
  else {
   alert("I could do some Ajax stuff here with Id "
         + this.Id() + ' and family ' + this.FamilyName());
  }
 };

 ko.applyBindings(clientViewModel);
});

De referenties bovenaan zijn puur om betere intellisence op de code te krijgen

Wat we hier zien is dat als de webpagina geheel in de browser geladen is, via Knockout Mapping het javascript object met ons server model omgezet wordt naar een Knockout Observable object. Dat is handig en scheelt een hoop handmatig werk.

Aan deze clientViewModel worden twee extra ‘dependent observable’ properties toegevoegd en er wordt een extra functie doSomethingNifty toegevoegd. De functie kan via de ‘this’ bij alle andere properties. Deze drie zagen we ook al genoemd worden bij de bindings op de controls.

En uiteindelijk zien we dat onze clientViewModel dus voor Knockout beschikbaar wordt gesteld. Hierdoor ontstaat binnen de browser een twee-weg binding tussen de inhoud van bv. de textboxen en een verbinding tussen de functie en de button-click.

Alle javascript logica is dus nu gecentraliseerd binnen dit clientviewmodel.

Laten we nu eens kijken of het allemaal werkt. We starten de pagina in de browser

Wat we al gelijk zien is dat de Family info en de Full Address onderaan gesynchroniseerd zijn.

Als we enkele velden wijzigen dan worden de twee spans (en ook alleen die spans) netjes bijgewerkt.

Een click op de extra knop leest ook netjes het Knockout viewmodel uit:

Alles bijbehorende javascript voor deze pagina is dus netjes in één JavaScript bestand beschikbaar met een correcte scheiding tussen de logica (het knockout viewmodel) en de representatie (de controls op de pagina). Geen spaghetti meer!

Hoe nu verder?

Kijk nu nog eens naar de filmpjes

http://channel9.msdn.com/posts/ASPNET-MVC-With-Community-Tools-Part-11-KnockoutJS

http://channel9.msdn.com/Events/MIX/MIX11/FRM08/

* Helaas kan ik Channel9 filmpjes niet direct integreren 😦

Dus laat je inspireren hoe jij dit framework gaat toepassen.

Er is natuurlijk wel die overhead van een extra object en de mapping. Persoonlijk gebruik ik Knockout vooral op pagina’s waar flink interactief gewerkt wordt, en dit zijn meestal maar een handvol pagina’s binnen een website. De overige pagina’s hebben geen interactie of slechts minimaal, in dat geval is Knockout wat overkill. Maar maak steeds de afweging: als ik nu nog geen Knockout op deze pagina toepas, kan ik het dan straks nog makkelijk integreren?

Succes met KnockOut!

English: Liked the examples but could not understand the Dutch gibberish? Want to know more? Please contact me!

Een iPhone WebApp ‘in a snap’

In need of an English translation? Please drop me a note!

Het bouwen van een app voor Apple devices hoeft niet moeilijk te zijn. Als je een native App wilt bouwen voor de iPhone/iPad/iPod dan komt daar al snel ‘kosten’ bij om de hoek kijken:

          Apple hardware om op te bouwen ($$$ + $$$)

          Keuze voor Apple development tools of Mono Touch ($$$)

          Licence om op de apple store te mogen uitrollen ($$$)

          Eventuel een nieuwe programmeertaal + Api leren ($$$)

Maar het kan ook eenvoudiger. Apple devices laten het toe om webpagina’s direct te openen vanaf het hoofdscherm, fullscreen dus zonder zoekbalk. Als zo’n pagina een Apple skin voert (via CSS) en leuke overgangen naar andere pagina’s (transities) simuleert, dan lijkt het een native app is. Pas als je echte integratie met het device wilt (zoals toegang tot de map met plaatjes) dan ga je nat J

En het mooie is dat het gewoon kan met wat HTML, Javascript en een onderliggende server laag zoals PHP, Java of .Net. En dat voor het prijsje van 0$.

Dus je wilt een webapp bouwen. Er zijn tientallen gelijkwaardige bibliotheken (ik heb ook nog eens naar IUI gekeken) maar hier toon ik hoe het kan met jQTouch en Asp.Net MVC3.

jQTouch is vooral voor de (Apple) webkit browsers en dan nog voor de iphone. Voor de ipad is jqMobile wellicht een betere keuze maar daar is (nog) weinig documentatie voor. Heb je geen iPhone om je creaties op te testen? Gebruik dan een lokale Safari browser of gebruik een andere browser die html 5 aankan. Het zou overigens ook op Android kunnen werken met uitzondering van enkele transities die de grafische processor aanspreken.

Leuk, maar waar moet je beginnen als je echt een applicatie wil bouwen? In onderstaande POC wordt een MVC3 site tot een web app omgetoverd met een homescherm, schermovergangen (transities) enkele invoervelden, en een ajax call om eea. uit te voeren.

We beginnen met een standaard, lege, MVC 3 webproject:

 

Voeg vervolgens een HomeController toe, die een eenvoudige Index actie heeft.

Voeg ook voor die Index methode een view toe. Zie dat we een masterpage aanroepen.

Voordat we naar de code kijken, moeten we eerst jQTouch toevoegen aan het project. Download deze vanaf https://github.com/senchalabs/jQTouch/zipball/b3.1 en pak het even uit. Plaats vervolgens:

In de Context map Vul deze aan met de jQTouch themes mappen (hele structuurtje even overnemen) en jqtouch.css .Verwijder de aanwezige .css
In de Scripts map Vul deze aan met jquery-1.4.2 (standaard meegeleverd bij jQTouch, de huidige 1.6.2 versie werkte bij mij niet correct) en de jqtouch.js

Ok, alles staat klaar om aangeroepen te gaan worden. Dus pas daarna de _Layout.cshtml in de View|Shared map aan:

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <link href="@Url.Content("~/Content/jqtouch.css")"
    rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" />
  <link href="@Url.Content("~/Content/themes/apple/theme.css")"
    rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" />
  <script src="@Url.Content("~/Scripts/jquery-1.4.2.min.js")"
    language="JavaScript" type="text/javascript"></script>
  <script src="@Url.Content("~/Scripts/jqtouch.js")"
    language="JavaScript" type="text/javascript"></script>
  <script type="text/javascript" charset='utf-8'>
     jqt = $.jQTouch({
    icon: '@Url.Content("~/Content/themes/icon.png")',
    fullScreen: true,
    preloadImages: [
  '@ Url.Content("~/Content/themes/apple/img/chevron.png")',
  '@ Url.Content("~/Content/themes/apple/img/whiteButton.png")',
  '@ Url.Content("~/Content/themes/apple/img/backButton.png")',
  '@ Url.Content("~/Content/themes/apple/img/activeButton.png")',
  '@ Url.Content("~/Content/themes/apple/img/loading.gif")'
    ]
   });
   // Determine if iPhone, Android or Desktop OS and
   // setup the right click-event ("tap" vs "click").
   var userAgent = navigator.userAgent.toLowerCase();
   var isiPhone = (userAgent.indexOf('iphone') != -1 ||
    userAgent.indexOf('ipod') != -1) ? true : false;
   clickEvent = isiPhone ? 'tap' : 'click';
  </script>
 </head>
 <body>
  <div id="jqt">
   @RenderBody()
  </div>
 </body>
</html>

Hier worden de links naar CSS en Javascript gezet. Zie ook dat er een div met als naam jqt in staat. Deze is later nodig als de invulling van de body (in index.cshtml) geplaatst wordt. Dit is een standaard dingetje voor jqTouch, vergeet deze div niet!

De tap vs. Click code is overgenomen uit http://www.timo-ernst.net/2010/08/tutorial-a-simple-twitter-client-with-jqtouch/. Handig als je ook Android wilt ondersteunen.

Vervolgens gaan we de index.cshtml, de View aanpassen:

@ {Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml";}
<div id="home">
 <div>
  <h1>Welcome</h1>
 </div>
 <h2>Welcome here</h2>
 Please go to the next page to enter some information.<br />
 <ul>
  <li><a href="#input">Start entering some info</a></li>
 </ul>
</div>
<div id="input" >
 <div>
  <a id="backFromInput" href="#home">back</a>
  <h1>Start</h1>
 </div>
 <h2>Start entering</h2>
 Please enter the requested information:
 <br />
 <ul>
  <li>Name:<br /><input type="text" name="name"
     placeholder="name" id="name" /></li>
  <li>Phone number:<br /><input type="tel" name="phone"
     placeholder="Phone" id="phone" /></li>
  <li>Zipcode:<br /><input type="number" name="zip"
     placeholder="Numbers" id="zip" /></li>
  <li>Email address:<br /><input type="email" name="Email"
   placeholder="Please enter your email address" id="email" /></li>
  <li><input type="checkbox" name="Agree" title="I accept" id="agree" /></li>
 </ul>
 <a href="#" style="margin: 10px;" id="btnStartCallback">Start callback</a>
</div>
<div id="waiting" >
 <div>
  <h1>Waiting</h1>
 </div>
 <h2><center>Please wait while we do something...</center></h2>
 <center>
  <img src="@ Url.Content("~/Content/themes/apple/img/loading.gif")"
     alt="wait" />
 </center>
</div>
<div id="success" >
 <div>
  <h1>Succeeded</h1>
 </div>
 <h2><center>Entering succeeded<center/></h2>
 <center>Thank you for entering the info.</center>
 <center>You can now close this app.</center>
</div>
<div id="error" >
 <div>
  <h1>Oops</h1>
 </div>
 <h2><center>Oops, an error...</center></h2>
 <center>An error occurred. Please contact the administrator...</center>
 <center><label id="errorInfo"></label></center>
</div>
<script type="text/javascript" charset='utf-8'>
 // first hide the submit button
 $("#btnStartCallback").hide();
 // enable or disable the callback button
 $('#agree').click(function () {
  if ($('#agree').attr("checked")) {
   $("#btnStartCallback").show();
  }
  else {
   $("#btnStartCallback").hide();
  }
 });
 // Attach an event when starting screen
 $('#btnStartCallback').bind(clickEvent, function (e) {
  var name = $('#name').val() + "";
  var phone = $('#phone').val() + "";
  var zip = $('#zip').val() + 0;
  var email = $('#email').val() + "";
  var dataToSend = { 'name': name, 'phone': phone,
              'zip': zip, 'email': email };
  var url = "@Url.Action("DoSomething", "Home")";
  $.ajax({
   url: url,
   data: dataToSend,
   dataType: 'json',
   type: 'POST',
   beforeSend: function () {
       // before callback, show the waiting animation
    jqt.goTo('#waiting', 'dissolve');
   },
   success: function (result) {
    if (result.Succeeded) {
     // after a successfull callback
     jqt.goTo('#success', 'slideleft');
    }
    else {
     // after an unsuccessful callback
     $('#errorInfo').text("Invalid input");
     jqt.goTo('#error', 'slideleft');
    }
   },
   error: function (xhr, err) {
    // after an error
    $('#errorInfo').text("Status: " + xhr.status);
    jqt.goTo('#error', 'slideleft');
   }
  });
 });
</script>

Hier zien we de standaard opzetje die veel van dit soort webapp bibliotheken gemeen hebben. Dit zie je ook terug in b.v. jQMobile en IUI. Alles schermen die straks getoond moeten gaan worden, de verschillende pagina’s, worden in één index.cshtml opgenomen als verschillende divs:

We hebben hier vijf pagina’s:

1.       Home; De openingspagina; Bevat alleen een lijstje met navigatie buttons (ééntje)

2.       Input; Invoer van gegevens en een verstuurknop

Dit is overigens geen form oplossing en er is dus ook geen echte submit-button maar we gebruiken een url gestyled als een button. Deze traps dan een ajax call af. Eventueel kan men terugnavigeren naar de Home pagina. De invoer controls zijn ook zo ingesteld dat ze hun eigen specifieke toetsenbord opvragen. De button is pas zichtbaar als de gebruiker de ‘voorwaarden’ geaccepteerd heeft.

3.       Waiting; Dit scherm wordt getoond tijdens de callback van de ajax call.

Een animated gif doet het altijd leuk hier. jQTouch levert er al eentje bij.

4.       Success; De actie is geslaagd. De gebruiker mag de applicatie sluiten.

5.       Error; Deze pagina wordt getoond als de ajax call fout gaat.

De overgangen zijn via jqtouch functies opgelost. Ik mag zelfs de transities aangeven J.

Blijft nog over de controller. Deze is erg kaal:

public class HomeController : Controller
{
 public ActionResult Index()
 {
  return View();
 }
 [AcceptVerbs(HttpVerbs.Post)]
 public ActionResult DoSomething(string name, string phone,
                  int zip, string email)
 {
  var myJsonResult = new MyJsonResult();
  try
  {
   // Do something
   Thread.Sleep(2000);
   // throw new ArgumentException("boo");
   myJsonResult.Succeeded = true;
  }
  catch (Exception)
  {
   myJsonResult.Succeeded = false;
  }

  return new JsonResult { Data = myJsonResult };
 }
}
public class MyJsonResult
{
 public bool Succeeded { get; set; }
}

Hier zien we de aanroep van het Index scherm. Er is geen tweede
Index action gedefineerd voor een eventuele submit van het Index scherm, want
die is er niet. Als de ‘submit’ knop ingedrukt wordt dan wordt de ajax call
uitgevoerd die vervolgens de DoSomething aanroept. Hieracher kan code
uitgevoerd worden en eventueel informatie teruggeven aan de callback. Hier geef
ik alleen een seintje terug of de denkbeeldige functionaliteit werkt. Dit wordt
dan vertaald in de juiste transitie in door de javascript code achter de callback.

Conclusie

Voordat ik er uit was hoe ik deze structuur moest opzetten was ik enkele uurtjes verder. Doe er dus je voordeel mee. Diezelfde blog die me op de ‘tab’ wees vertelde dat een transitie via code niet mogelijk was. Dus wel. Kijk maar in de jqtouch.js.

Natuurlijk kan dit nog veel fraaier gebouwd worden. Het is met jQTouch mogelijk om de ‘GPS’ locatie op te vragen die de browser beschikbaar kan stellen. jQTouch kan ook reageren op het kantelen van toestellen. Het is geen volledige integratie met het toestel maar het is een goede start.

Dus hoe ziet het resultaat er uiteindelijk uit? Hieronder toon ik hoe het er in de Safari browser uit ziet (links) en daarnaast de printscreen van een iPad met het uiteindelijke resultaat (rechts).

Safari
Browser
Ipad
 
 

Voor jQMobile zou de code er bijna hetzelfde uit moeten zien. Heb je dit uitgeprobeerd? Dan zie ik jou bevindingen graag terug in de comments hieronder.